Vårt erbjudande

Erbjudandet till dig som partner består av en långsiktigt attraktiv uppdragsbas och en konkurrenskraftig infrastruktur. Strukturen omfattar:

• Kompetensnätverk
• Social gemenskap
• Gemensam marknadsföring
• Servicetjänster i form av fakturering och administration
• Lokaler i form av kontor och konferensrum

Vi ger dig fördelen att tillhöra en traditionell organisation med det egna företagandet.