Erbjudande

Vi är ett nätverk av verksamhetsutvecklande partners med bred erfarenhet som samarbetar med gemensamma metoder och verktyg. Vi har en fokusering på Gävleborgsregionen men tar även uppdrag i hela landet. Vi ser möjligheter från olika perspektiv och lägger stor vikt vid att förstå de lokala förutsättningarna i varje uppdrag.

Våra kärnområden finns inom informationsteknologi, projekt – och programledning samt ledningsstöd. Vi har erfarenhet av att arbeta på alla nivåer inom företag, från ledningsgrupper och styrgrupper till produktion och användare.