Varför Interimschef?

Även om syfte, innehåll och bemanningsform kan variera finns vissa gemensamma omständigheter som motiverar att man anlitar en interrimschef, till skillnad från en permanent tillsättning eller att tillfälligt tilldela rollen till någon i den egna organisationen:

En interrimschef kan vara på plats inom ett par dagar i motsats till veckor eller månader vid nyanställning.

En tillfällig tillsättning inom den egna organisationen innebär ofta att den utsedda personen under en period har två jobb att sköta och därmed tvingas prioritera att ”hålla ställningarna”. Interrimschefen kan omedelbart ha fullt fokus på uppdraget och ta ett direkt ansvar för att konkreta förändringar genomförs och att resultat uppnås inom en avgränsad tid.

Interrimschefer är ofta något överkvalificerade och tillför ny kompetens eller erfarenhet i rollen de tar på sig.

Att vara obunden av historik och existerande relationer kan ses som en utmaning men även en fördel i situationer där nya perspektiv och tuffa beslut behövs.

De inledande faserna av interrimsrollen har mycket gemensamt med ett konsultuppdrag, medan de senare delarna har likheter med projektledning. Vår modell för interrimschefsuppdrag bygger därför på följande moment:

· Inledande möte där uppdraget, övergripande mål och förutsättningar diskuteras till grund för beslut att påbörja uppdraget.

· Analys av nuläge, intressenternas behov, målbild och utmaningar. Typiskt tar analyssteget ett par dagar och parallellt påbörjas hanteringen av eventuella akuta ärenden.

· Ett mer detaljerat förslag presenteras inklusive delmål och åtgärdsbehov.

· Genomförande med löpande uppföljning och rapportering av progress, risker och eventuella hinder.

· Avslut med utvärdering av uppdraget och måluppfyllelse, kunskapsöverföring och överlämning till tillträdande ordinarie chef.

För mer information läs här http://pcn.se/content/interim-management