Interim Management

Interim Management innebär att operativa resurser sätts in för tidsbegränsade uppdrag hos företag och organisationer som har drabbats av snabba förändringar. Arbetsformen utvecklades på 70-talet och har sedan dess ökat i popularitet.

Vid vakanser
Om det uppstår vakans kan vi verka som chefer och i andra ledande positioner. Då säkerställer vi att verksamheten behåller sitt fokus och har en fungerande vardag i väntan på en varaktig lösning.

Vid utmaningar
Om ni har utmaningar med befintliga funktioner, avdelningar, chefer och ledare kan det vara lärorikt att gå ”bredvid” någon annan. Vi hjälper framtida ledare att successivt axla en ny utmanande roll genom att få dem att känna sig trygga i sitt arbete.

Vid förändringar
En framgångsrik förändringsledning kännetecknas av en tydlig målbild, ett bra metodstöd och kompetent personal som känner sig trygga i sina uppdrag. Därför erbjuder vi tjänster för att utveckla, driva och effektivisera allt ifrån hela förändringar till att vara coach för linjechefer och ledningsgrupper.

Vi gör företag och organisationer bättre