Affärsutveckling

Vår idé är att affärsutveckling ska ses i ett praktiskt och holistiskt perspektiv där utvecklingen sker som en integrerad del av den löpande verksamheten. De konventionella och ”hårda” redskapen såsom marknadspositionering, budget, nyckeltal och strategi är som alltid grundläggande delar i företagets utveckling.

Men – det som oftast hindrar utvecklingen är förmågan att omsätta strategier och mål i konkreta handlingar. Dvs. aktiviteter, uppföljning och löpande justeringar på ett sätt som naturligt länkar till verksamheten och medarbetarnas situation. I slutändan är det i det dagliga arbetet det avgörs om företaget utvecklas i den önskade riktningen och om målen kan nås.

Vi erbjuder paket och tjänster för att hjälpa dig och ditt företag ta ett samlat grepp kring affärsutvecklingen. Tjänsterna omfattar hela kedjan från analys av kund och marknad, till affärsplanering, produkt- och tjänsteportfölj, samt styrning och uppföljning som en naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten:

• Business Canvas I - Workshop
• Business Canvas II - Uppföljningspaket
• Lönsamhetsanalys - Workshop med uppföljningspaket
• Verksamhetsstyrning - Workshop
• Målstyrning i praktiken - Coachning
• Affärsutveckling - Löpande stöd i verksamheten

Vi gör företag och organisationer bättre