IT Management

Den snabba utvecklingen och teknikens möjligheter har inneburit ett ökat fokus på hur man strategiskt hanterar IT. Förmågan att ständigt utveckla affärsverksamheten och att leda förändringsarbetet har ökat dramatiskt i betydelse för konkurrenskraften.
Den samordnade ledningen av affärsutveckling och IT-utveckling, dvs IT Management, har en avgörande betydelse för hur framgångsrika organisationer blir i framtiden.

Vi erbjuder tjänster för att hjälpa organisationer att effektivisera IT Management inom dessa områden:

• Business/IT alignment
• IT governance
• IT financial management
• IT service management
• Sourcing
• IT configuration management

Vi gör företag och organisationer bättre.