Projekt och programledning

De mest kritiska faktorerna bakom ett lyckat projekt i perspektiven tid, innehåll och budget är:
• En distinkt projektdefinition och kravspecifikation
• Kompetent ledning
• Ett starkt team med rätt kompetens

Förutom svårigheten att hitta en projektledare med rätt profil i den egna organisationen, försvåras även planering och resursallokering på grund av oklara prioriteringar mellan projekt och linjeorganisation. Därför blir det allt vanligare inom näringslivet att man anlitar extern kompetens vid stora eller kritiska projekt.

Vi gör företag och organisationer bättre.